Úvod

Chcete vdechnout své firmě nový život?
Hledáte kreativní nápady a nové komunikační prostředky?
Nebo potřebujete vypracovat kompletně novou strategii značky?

„ Nechte se inspirovat mladistvými
nápady a vyberte si skutečné talenty! “

Přihlaste se do unikátní soutěže Talent marketingových komunikací, která propojuje reálné firmy a studenty marketingových komunikací.

ROČNÍK SOUTĚŽE
ZAPOJENÝCH FIREM
PŘEDSTAVENÝCH NÁVRHŮ
ÚČASTNÍKŮ SOUTĚŽE

Talent MK je soutěž, kterou každý semestr (dvakrát ročně) pořádá Ústav marketingových
komunikací Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Od svého založení v roce 2010 se těší soutěž stále větší oblibě ze strany studentů i firem. Jejím cílem je spojit studenty oboru marketingové komunikace a firmy nejen Zlínského kraje. Soutěž přibližuje studentům praxi a firmám nabízí kreativní marketingová řešení.

Předvést své nadání a zapálení před klientem je pro studenty velkou výzvou a pro zástupce firem zdrojem inspirace, nové energie a v neposlední řadě i talento-vaných stážistů. Soutěž Talent marketingových komunikací vytváří půdu pro navazování kontaktů a budování kratších i dlouhodobých pracovních vztahů.

Soutěž

Soutěž je po vzoru Young Lions dvoudenní. Firmy prezentují zadání studentům,
kteří následně mají 24 hodin na jeho zpracování. Ti poté výsledky své práce
prezentují před talentovou radou, která vybere vítěze.

Zadání

Ze všeho nejdřív nás musíte kontaktovat.
Společně si vyjasníme formu vašeho zadání
pro studenty a další podmínky účasti.

1. Kolo - Prezentace firem

Během prvního kola soutěže představí firmy svá zadání
studentům. Ti se poté rozdělí do týmů a náhodným losem
vyberou firmu, pro kterou budou vypracovávat své projekty.

Zpracování

Mezi zadáním a finálními prezentacemi studenty dělí 24 hodin, které stráví nepřetržitou a intenzivní prací na svých návrzích a strategiích pro jednotlivé firmy.

2. Kolo – Prezentace nápadů

Ze zástupců firem vznikne porota, tzv. Talentová rada, která zhodnotí
prezentace všech studentských týmů. Na základě tohoto hodnocení
budou vyhlášeni vítězové v každé kategorii (firmu) a tým s nejvyšším
celkovým počtem dosažených bodů se stane vítězem – Talentem MK.

Networking

Vyhlášením ale soutěž nekončí. Následuje after party
se vším, co k tomu patří. Takže u pojídání kanapek a popíjení vína si můžete vyměnit vizitky, nabídnout našim studentům stáž, práci nebo prostě jen pokecat.

Minulé ročníky

RUBIKON PARK

BRÁTOVÁ / HERMAN / KUČERA

Image is not available

EQUINOX

JAN HABICH

Image is not available

VITA SANA

LUKÁŠ KRČIL / JAN VALUŚTÍK

Image is not available
previous arrow
next arrow
Slider

Reference

Image is not available

Monika Zábojníková

„Soutěž Talent MK považujeme za unikátní projekt,
který nabízí firmám (nejen) a studentům prostor pro
nalezení spolupracující platformy, využití nových
neotřelých kreativních nápadů a inspirací či reálnou
zkušenost uvedení nápadů do praxe. Soutěži
Talent MK zachováme i nadále přízeň!“

Image is not available

Jana Barbati Chadová

,,Bylo to naprosto skvělé, plné pozitivní energie a tvůrčí atmosféry. Setkání s Vámi i se studenty bylo velmi příjemné a navíc skvělá zkušenost. Velmi příjemně mě překvapila kvalita nápadů a způsob zpracování jednotlivých projektů v rámci soutěže. Studenti se jich chopili skutečně se ctí."

Image is not available

Ludmila Šimková

„Díky Talentu marketingových komunikací jsme byli
schopni podívat se na naše stereotypní představy, 
každodenní rutinu a určitou „zakonzervovanost“ z 
jiných úhlů pohledu. Byly to úhly neotřelé a nové,
zajímavé a realizovatelné, mladé a odvážné, plné
skvělých nápadů. Zcela konkrétní  hmatatelný
výsledek této akce pro naši firmu je dohoda
pracovní spolupráce s vítězným studentem.“

Image is not available

Marek Šikula

„Jsem nadšen celou soutěží Talent MK a velmi rád,
že jsem mohl být přítomen, ať už jako zadavatel a
posléze jako laik-hodnotitel. Být přítomen u takové
soutěže by mělo být přáním každého člověka, který
se pohybuje v marketingu či podobném prostředí.
Skvělá atmosféra, nápady studentů, zapálení pro
práci, výsledné prezentace, prostě vše, co má
moderní způsob komunikace obsahovat."

previous arrow
next arrow
Slider

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.